Vädret Tärendö

Visste du att...
Enligt en Brittisk undersökning blir en av fyra datorer fysiskt misshandlade av sin ägare


Copyright © 2015 Karl Johan Pekkari